05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

V snahe neustále zlepšovať poskytovanie akútnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti pacientom nás zaujíma Váš názor na úroveň nami poskytnutých služieb.

Prosíme Vás preto o vyplnenie tohto dotazníka, ktorým nám dávate námety na zlepšovanie vzájomnej spolupráce a môžete upozorniť na prípadné nedostatky.

Za vyplnenie a odoslanie dotazníka Vám vopred ďakujeme.


1. Ako ste boli spokojný s prístupom lekárov pri ošetrení
   (odbornosť, pozornosť, ochota)?
Veľmi spokojný  Spokojný  Neviem posúdiť  Nespokojný  Veľmi nespokojný 
2. Ako ste boli spokojný s prístupom zdravotníckych záchranárov pri ošetrení
   (odbornosť, pozornosť, ochota)?
Veľmi spokojný  Spokojný  Neviem posúdiť  Nespokojný  Veľmi nespokojný 
3. Ako ste boli spokojný s prístupom technicko-hospodárskych pracovníkov
    (odbornosť, pozornosť, ochota)?
Veľmi spokojný  Spokojný  Neviem posúdiť  Nespokojný  Veľmi nespokojný 
4. Ako ste spokojný s množstvom a zrozumiteľnosťou informácií podaných pracovníkmi Záchrannej služby Košice ?
Veľmi spokojný  Spokojný  Neviem posúdiť  Nespokojný  Veľmi nespokojný 
5. Ako ste boli spokojný so svojim zdravotným stavom po ošetrení pracovníkmi Záchrannej služby Košice ?
Veľmi spokojný  Spokojný  Neviem posúdiť  Nespokojný  Veľmi nespokojný 
6. Vaše pripomienky a námety pre našu prácu záchrannej zdravotnej služby ?
Anketu vyplnil:
Muž  Žena 
Do 20 rokov  Od 20 rokov do 50 rokov  Nad 50 rokov 
Pacient  Rodinný príslušník  Známy 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*