27. January 2021,
meniny má Bohuš.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Záchranná služba Košice zabezpečovala Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
16.05.2011

(autor  článku: Mgr. Andrea Lešková, námestník riaditeľa)                                                             

ZS Košice mala možnosť aktívne sa zúčastniť  organizácie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach. ZS Košice bola oslovená pre zabezpečenie asistenčných služieb - zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytla nad rámec siete ZZS SR. Asistenčné služby zdravotného zabezpečenia pre organizátorov MS v ľadovom hokeji a aj pre všetky sprievodné akcie Mesta Košíc zabezpečovala ZS Košice  počas celého trvania šampionátu. Akcie sa zúčastnilo 9 ambulancií Záchrannej zdravotnej služby Košice, 1 sprievodné vozidlo a 85 zdravotníckych pracovníkov ZS Košice.

Zdravotná starostlivosť v meste Košicice a v jeho okolí bola kontinuálne zabezpečovaná ambulanciami Záchrannej zdravotnej služby (ďalej „ZZS“), ktoré sú zaradené v sieti ZZS SR a ktorými disponuje Krajské operačné stredisko (tiesňová linka 155,112). Pre sieť ZZS SR  ZS Košice zabezpečuje                        -7 ambulancií pre Košice Mesto a 5 ambulancií pre Košice  okolie.

Steel Aréna  27.4. - 9.5.2011

Počas tréningov bola zabezpečená 1 ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci a 1 ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá bola nepretržite k dispozícii v prípade potreby ako transportná ambulancia. Počas hokejových  zápasov bolo zabezpečenie v počte 2 ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci a 3 ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci. Ambulancie ZS Košice boli pre účel asistenčných služieb plne materiálno-technicky vybavené v súlade s platnou legislatívou. V Steel aréne bola zriadená miestnosť pre zdravotné zabezpečenie, dá sa povedať „malá nemocnica“. Miestnosť slúžila pre poskytnutie okamžitej prednemocničnej starostlivosti. Bola komplexne materiálno-technicky vybavená v súlade s požiadavkami  hlavného organizátora  MS a v súlade s manuálom pre zabezpečenie celosvetových športových podujatí.   

Mesto Košice 28.4. – 13.5.2011

Zdravotná starostlivosť v meste bola zabezpečovaná nad rámec siete ZZS SR. Poskytovali ju ambulancie Rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré boli umiestnené na miestach s najväčšou koncentráciou ľudí. Pripravené boli 2 stanovištia na severnej a južnej strane Hlavnej ulice. Pri každom stanovišti bola zabezpečená komplexne materiálno-technicky vybavená ambulancia ZZS a tzv. bezpečnostná bunka – (drevený stánok), kde bola tiež možnosť poskytovania prednemocničnej zdravotnej pomoci. 

Magistrát mesta Košice sieť ZZS posilnil ešte v dňoch sviatočných  1.5. a to pre oblasť Kavečany – ZOO a Vyhliadkovú vežu.  Posádky ambulancii  RLP a RZP vykonávajúce asistenčné služby- zdravotné zabezpečenie v čase MS komunikovali prostredníctvom rádiofónnej siete. Komunikácia prostredníctvom rádiostaníc umožnila rýchlejšie spojenie s Krajským operačným strediskom, ktoré  riadilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území mesta, jeho okolia až kraja.  Toto spojenie uľahčilo a hlavne urýchlilo poskytnutie profesionálnej prednemocničnej starostlivosti.

V čase trvania šampionátu bolo nad rámec siete ZZS SR Záchrannou službou Košice ošetrených 47 osôb. 

ZS Košice získala za aktívny a aj osobný prínos k úspešnému zorganizovaniu MS v ľadovom hokeji IIHF 2011 v Košiciach osobné poďakovanie pána primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH  na oficiálnom zhodnotení Majstrovstiev sveta a jeho sprievodných akcií  Magistrátom mesta Košíc.

 

Pohľad do arény                                                                                           Mgr. A.Lešková,Mgr. J.Sýkora zodpovední za organizáciu ZS Košice

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*