05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

   

 

                   

                   

 

 

  

Predmetom činnosti ZS KE je v zmysle zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 18. 12. 1990, číslo: 1842/1990 – A/I-5 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 11. 12. 1991, číslo: 3909/1991-A.

 

Zmeny zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 27. 10. 1995, číslo: 2930/1995-A.

 

Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 2. 2000, číslo: 5332/1999-A, 1990/99-SLP

 

Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 1. 2002, číslo: M/264/2002,

SOČ/7001/2001/OP/Si.

 

Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 18. 4. 2006, číslo 13607-2/2006-SP.

 

Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 19. 8. 2010, číslo: S18869/OP/2010.

 

  

 

KEDY VOLAŤ 155 ALEBO 112?

Vždy pokiaľ došlo ku náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami.


AKO VOLAŤ 155 ALEBO 112?

Na linku 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek siete v SR, číslo je vždy bez predvoľby, volanie je vždy zadarmo. Pozor pri volaní z mobilného telefónu vždy zdôraznite, kde se presne nachádzate!
 

ČO POVEDAŤ?

Snažte sa zachovať pokoj: Čo sa presne stalo, Presné miesto udalosti, Informácie o postihnutom, Informácie o volajúcom, príp. vecne odpovedať na otázky.

 

 

 

 

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*