23. October 2021,
meniny má Alojzia.Stanice ZZS RZPZZS RZP Bidovce

ZZS RZP Budimír

ZZS RZP Čaňa

ZZS RZP Gelnica

ZZS RZP Hanuš. nad Topľou

ZZS RZP Hranovnica

ZZS RZP Hriadky

ZZS RZP Košice Krásna

ZZS RZP Košice Juh 1

ZZS RZP Košice Juh 2

ZZS RZP Košice Sever 2

ZZS RZP Košice Staré Mesto 2

ZZS RZP Košice Šaca

ZZS RZP Margecany

ZZS RZP Medzev

ZZS RZP Michalovce

ZZS RZP Nálepkovo

ZZS RZP Nový Smokovec

ZZS RZP Veľké Ráškovce

ZZS RZP Poprad 3

ZZS RZP Prešov 3

ZZS RZP Prešov 4

ZZS RZP Prešov 5

ZZS RZP Slovenské N. Mesto

ZZS RZP Smolník

ZZS RZP Spisšké Vlachy

ZZS RZP Svit

ZZS RZP Široké

ZZS RZP Trebišov 2

ZZS RZP Vranov nad Topľou 2

ZZS RZP Martin 2

ZZS RZPS Vranov nad Topľou 3

ZZS RZPS Prešov 6

ZZS RZPS Prešov 7

ZZS RZPS Poprad 4

ZZS RZPS Poprad 5

ZZS RZPS Michalovce 3

ZZS RZPS Martin 3

ZZS RZPS Kráľovský Chlmec 2

ZZS RZPS Šaca 2

ZZS RZPS Košice – Sever 3

ZZS RZPS Košice – Nad Jazerom

ZZS RZPS Košice – Juh 3MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

STANICA ZZS RZP JUH 2

                     
Názov zariadenia: Záchranná služba Košice
Adresa zariadenia: Rastislavova 43, 041 91 Košice
Orientácia stanice: Juh mesta Košice, najbližšie sídlisko Železníky, vzdialenosť 500m, vzdialenosť od centra mesta 2 km.
Číslo telefónu, faxu, e-mail:
Tel.:   +421556814 330, fax: +421 556814 330 , e-mail: juh@kezachranka.sk
 
Adresa pracoviska: Rastislavova 43 , 041 91 Košice
 
Vedúci stanice RZPKulčár Pavol

 

Mapa umiestnenia stanice:

 


Zväčšiť mapu

 

                                                        
Zdravotnícka záchranná služba rýchlej zdravotníckej služby / ďalej len ZZS RZP / je zdravotnícke zariadenie, ktorého náplňou činnosti je:
1)kvalifikovaný príjem a vyhodnotenie požiadaviek pre zásah ZZS RZP, organizovanie a poskytovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti v zmysle zákona o záchrannej zdravotnej službe, príslušných vyhlášok MZ SR a zásad urgentnej medicíny pomocou pozemnej techniky a transport pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia.
2)spolupráca pri organizovaní a poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a záchrany v rámci Integrovaného záchranného systému.
3) medzi nemocničné eventuálne medzinárodné transporty pacientov vyžadujúcich pozemný transport.
 
   Pri svojej činnosti je stanica ZZS RZP Košice JUH riadená Krajským strediskom IZS a príslušnými krajskými zdravotnými operačnými strediskami. Túto činnosť realizuje na základe platnej licencie vydanej MZ SR. Posádka strediska RZP Košice JUH vyráža na zásah do 1 minúty po výzve, ktorú prijíma od KOS SR (Krajské operačné Stredisko Slovenskej Republiky).
 
Druh činnosti, požiadavky k realizácií sa rozdeľujú na:
1) PRIMÁRNE ZÁSAHY – vykonávané za účelom poskytnutia neodkladnej pred nemocničnej starostlivosti buď samostatne alebo v spolupráci s inými záchrannými organizáciami, zložkami IZS, a zabezpečenia transportu postihnutého z terénu k primárnemu nemocničnému ošetreniu, pričom RZS v zmysle záchranného reťazca realizuje zabezpečený transport pacienta.
2) SEKUNDÁRNE - MEDZINEMOCNIČNÉ PREVOZY PACIENTOV – vykonávajú sa za účelom šetrnosti a rýchlosti transportu kriticky chorých pacientov medzi nemocničnými zariadeniami a do špecializovaných centier. / urgentný, akútny, plánovaný transport /.
Stanica zabezpečuje špecializované sekundárne pediatricko – neonatologické transporty.
3) REPATRIÁCIE A MEDZIŠTÁTNE PREVOZY – sú sekundárne transporty pacientov do a zo zahraničia.
4) INÉ – propagačné, kuľtúrne, športové, spoločenské udalosti a nácviky likvidácie mimoriadnych udalostí.
POSOBNOSŤ STANICE ZZS – RZP KOŠICE JUH 1
Zásahovú oblasť pre primárne zásahy reprezentuje príslušné priľahlé územie približne do vzdialenosti 20 km od umiestnenia stanice RZP Košice JUH odifikované hranicami zásahových území ostatných stredísk poskytujúcich neodkladnú prednemocničnú starostlivosť. Jednotlivé stanice ZZS sa pri zásahoch v prípade potreby vzájomne zastupujú.Stanica sa nachádza v južnej časti mesta.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Personál stanice ZZS RZP :
Zdravotnícky personál je tvorený z 10. zdravotníckych záchranárov s ukončeným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Zdravotnícki záchranári sú povinní absolvovať ročné preskúšavania, školenia, výukový tréning špecializovaný na náplň urgentnej medicíny a na pediatricko – neonatologický program.
Záchranný tím:
Službukonajúci zdravotnícky záchranár ( vodič RZP )
Službukonajúci zdravotnícky záchranár, zdravotná sestra
       
PREVÁDZKA STANICE
Stanica ZZS – RZP JUH je pracovisko s  nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou, denná služba 7:00-19:00, nočná služba 19:00-7:00.
Posádky v službe sa striedajú po 12 hodinách, najskôr po príchode novej zmeny. Služba sa odovzdáva ústne a písomným hlásením.

ŠPECIFIKÁ STANICE 

Stanica zabezpečuje transporty rizikových novorodencov a detí v spolupráci z DFN Košice.

 

        
 
 PERSONÁL STANICE
 
 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*