22. January 2021,
meniny má Zora.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

ASOCIÁCIU ZÁCHRANIEK ZNOVU POVEDIE JÁN ŠTESO
28.08.2012

24. augusta 2012, Košice – Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku má staronového prezidenta. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol na tento post  jednohlasne zvolený Mgr. Ján Šteso, spoluzakladateľ asociácie a jej prvý prezident.
 
 
V súčasnosti je riaditeľom štátnej Záchrannej služby Košice, ktorá je tretím najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku s aktuálnym počtom 39 staníc. Nový prezident má dlhoročné odborné skúsenosti s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby, ktoré získal aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva súkromnej spoločnosti Falck Záchranná a.s. Bývalý prezident asociácie Ing. Ivo Krpelan (Falck Záchranná a.s.) ostáva členom výkonného výboru spolu s PhDr. Matejom Polákom (ZaMED).  
 
 
AZZS združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, a preto sa nový prezident bude usilovať zastupovať záujmy všetkých záchraniek bez rozdielu vlastníctva. „Našou prioritou bude realizovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu kvality  prednemocničnej starostlivosti o pacienta, usilovať sa o stabilizáciu financovania záchraniek úpravou paušálnych platieb, o predĺženie platnosti licencií na prevádz-kovanie staníc zo 4 na 6-8 rokov“, deklaroval J. Šteso.  Novozvolený prezident sa zá-roveň bude snažiť o aktívnejšiu a konštruktívnejšiu komunikáciu s Ministerstvom zdra-votníctva SR a Operačným strediskom ZZS SR pri riešení legislatívnych otázok v oblasti záchrannej zdravotnej služby. 
 
Komisie pôsobiace pri AZZS sa budú venovať predovšetkým problematike akútneho nedostatku kvalifikovaných lekárov, dopadom legislatívnych zmien na personálno-mzdovú politiku poskytovateľov ako aj otázke rozširovania kompetencií záchranárov a ich sústavného vzdelávania.
 
AZZS má naďalej záujem intenzívne spolupracovať s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému (hasiči, polícia) a nadväzovať kontakty so zahraničnými
a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdra-votnej starostlivosti. Predmetom rokovania valného zhromaždenia bola aj organizácia prestížneho odborného podujatia ZÁCHRANA 2013. Členovia asociácie sa dohodli na ďalšom postupe a termíne jeho konania.
 
Členovia AZZS: 
Záchranná služba Košice
Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava
Falck Záchranná a.s.
Air Transport Europe, spol. s r.o.
Nemocnica Poprad a.s.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Life Star Emergency spol. s r.o.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZaMED, s.r.o.
Fakultná nemocnica Trnava
 
O AZZS
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Záchranná služba Košice a Falck Záchranná a.s.. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti. 
 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*