27. January 2021,
meniny má Bohuš.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

NOVÁ SIEŤ ZÁCHRANIEK ODRÁŽA EURÓPSKY TREND
28.02.2013

Asociácia ZZS podporuje zmeny v usporiadaní staníc na Slovensku

 

Pravdepodobne od 01.04.2013 dôjde k zmenám v sieti staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Celkový počet bodov ZZS ani ich umiestnenie sa nemení, dochádza však k transformácii 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na stanice rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). V novej sieti tak na jednu stanicu s lekárom pripadnú dve bez lekára, čo je pomer blížiaci sa k modelu vyspelých európskych krajín. Zmena sa bude realizovať na základe niekoľkoročnej analýzy Operačného strediska ZZS. Predstavitelia záchraniek združení v Asociácii ZZS úpravy podporujú. 

"Novú sieť staníc záchrannej zdravotnej služby vnímajú poskytovatelia ako efektívnu a plne sa so súvisiacimi zmenami stotožňujú. Sme presvedčení, že transformácia vybraných RLP na RZP nebude mať vplyv na kontinuitu zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby pre pacientov", hovorí Mgr. Ján Šteso, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS). 

"Úbytok lekárov v ambulanciách ZZS môže byť na prvý pohľad vnímaný negatívne, je však potrebné uvedomiť si, že nasledujeme trend, ktorý je celosvetovo overený a fungujúci. Dnes má výrazné percento záchranárov na Slovensku vysokoškolské vzdelanie zamerané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ich kompetencie sa výrazne zmenili. Samostatne vykonávajú množstvo odborných pracovných činností a môžu podávať aj široké spektrum liekov. Vďaka vysokej úrovni prístrojového vybavenia vie záchranár napríklad okamžite diagnostikovať infarkt myokardu pacienta priamo v sanitke a následne zahájiť liečbu. Zároveň v našej krajine pôsobí sedem staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktoré sú podporou pozemnej záchranky. Ich efekt je skutočne výrazný, ak vezmeme do úvahy, že vrtuľník prekoná vzdialenosť napríklad z Bratislavy do Trnavy za 15 minút", vysvetľuje J. Šteso. 

Asociácia záchrannej zdravotnej služby združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov. "Reprezentujeme tak postoje a záujmy všetkých záchraniek bez rozdielu vlastníctva, čo platí aj v tomto prípade. Jednoznačná podpora zo strany poskytovateľov vychádzajúca z ich skúseností z terénu potvrdzuje správnosť tohto rozhodnutia", dopĺňa J. Šteso. 

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*