23. September 2017,
meniny má Zdenka.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia NEO

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?
ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Evidenčné listy organizácieIS_Evidencia_vodicov.pdf

IS_Jednorazovy_vstup_do_priestorov_prevadzkovatela.pdf

IS_Kurzy_prvej_pomoci.pdf

IS_Personalistika_a_mzdy.pdf

IS_Prevezenych_a_osetrenych_pacientov.pdf

IS_Interna_sekcia_zdravotnej_dokumentacie.pdf

IS_Slobodny_pristup_k_informaciam.pdf

IS_Sprava_registratury.pdf

IS_Staznosti.pdf

IS_Uctovne_doklady.pdf

IS_Vzdelavanie_a_kredity_zamestnancov.pdf

IS_Zdravotna_dokumentacia_pacienta_ZoZZSO.pdf

 

 

 

Informácia pre študentov odbornej praxe:

 

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z §15 ods. 1 podpisom Zmluvy o odbornej praxi praktikant zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o spracovávaní svojich osobných údajov Záchrannou službou Košice po dobu trvania Zmluvy o vykonaní odbornej praxe v rozsahu - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo bankového účtu, telefónne číslo.

© Košická Záchranka 2016
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*

AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ PRI POSKYTOVANÍ LAICKEJ PRVEJ POMOCI?Vážení návštevníci!

Pripravili sme pre Vás novú sekciu s názvom „Ako poskytnúť prvú pomoc“. Zároveň sme sa rozhodli, že pre Vás postupne spracujeme základné pokyny pre poskytovanie laickej prvej pomoci v rôznych životných udalostiach.
Áno, chcem sa naučiť, ako poskytnúť prvú pomoc   Ďakujem, neskôr     
Ďakujem, teraz zavrieť