05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

ZÁKLADNÁ (LAICKÁ) NEODKLADNÁ RESUSCITÁCIA A AUTOMATICKÁ EXTERNÁ DEFIBRILÁCIA

 

Obsah týchto obrázkov, vrátane ilustrácií môže byť použitý len na vzdelávacie, nekomerčné účely. Plagáty sú vlastníctvom © ERC – European Resuscitation Council 2010.

 

 

Praktický postup pri zástave srdcovej  činnosti a dýchania u dospelého

 

VEDOMIE

Skontrolujte či postihnutý reaguje:

 

na oslovenie, jemne zatraste ramenom a hlasno ho oslovte „Ste v poriadku?“,

na bolestivý podnet – uštipnutím,

nereaguje – je nutné pristúpiť k resuscitácií - oživovaniu.

 

Pokiaľ postihnutí reaguje a nehrozí mu žiadne nebezpečenstvo ponechajte ho v polohe, v ktorej sa nachádza. 

 

 

DÝCHANIE

Spriechodnite dýchacie cesty:

 

Pokiaľ je potrebné, umiestnite postihnutého do vodorovnej polohy na chrbát. Položte vašu ruku na čelo postihnutého a jemne mu zakloňte hlavu. Pomocou prstov vašej  druhej ruky, ktoré položíte pod špičku brady a postupne vyťahujte  bradu smerom hore. Nikdy nepoužívajte fyzickú silu a nevyťahujte jazyk z ústnej dutiny. Týmto manévrom spriechodníte dýchacie cesty.

 

Skontrolujte, či postihnutý dýcha normálne:

 

pohľadom,

sluchom,

vnímaním dychu.

 

Po dobu  maximálne 10 sekúnd, overte či postihnutý  normálne dýcha: pohľadom, sluchom a vnímaním vydychovaného prúdu vzduchu na svoju tvár.

Prvé minúty po vzniku srdečnej zástavy môže pretrvávať tzv. lapavé pomalé, alebo násilne dýchanie. Nemýľte si lapavé dýchanie s normálnym dýchaním. Pri akýchkoľvek pochybnostiach postupujte k zahájeniu KPR.

 

Privolajte záchrannú službu

 

Privolajte pomoc – linku tiesňového volania – 155, alebo 112. Pokiaľ je v blízkosti ďalšia osoba, požiadajte o jeho pomoc, aby ste sa vy mohli venovať postihnutému. Komunikujte a trpezlivo odpovedajte na  otázky operátora.

 

Ako sa voláte?

Kde sa  nachádzate?

Čo sa stalo?

Koľko osôb je v ohrození života?

 

 

ČINNOSŤ SRDCA

Ak máte vo vašej blízkosti k dispozícií AED - pošlite niekoho pre automatický externý defibrilátor (AED).

 

Pokiaľ nemáte na blízku žiadnu inú osobu, neopúšťajte postihnutého a ihneď  zahájte KPR.

 

Zahájte kardiopulmonálnu resuscitáciu – masáž srdca v pomere 30:2 dýchanie z úst do úst.

 

 

Masáž srdca

Kľaknite si z boku vedľa postihnutého. Položte zápästnú časť dlane  vašich rúk na stred hrudníka. Na chrbát prvej ruky priložte zhora dlaň vašej druhej ruky. Prepleťte si prsty a overte či netlačíte na rebrá postihnutého. Vystrite svoje horné končatiny v lakťoch a úplne sa nahnite  kolmo nad hrudník postihnutého. Netlačte na hornú časť brucha, ani na dolný okraj hrudnej kosti. Stlačte hrudnú kosť do hĺbky 5 – 6cm.

Po každom stlačení tlak rukou uvoľnite, ale nestrácajte kontakt s hrudníkom. Stláčanie hrudníka opakujte vo frekvencií 100 – 120/ minútu.

 

 

Dýchanie z úst do úst

Po predvádzaní 30 stlačení na hrudník znovu  spriechodnite dýchacie cesty záklonom    hlavy a vytiahnutím brady hore. Palcom a ukazovákom vašej ruky položenej na čelo, stisnite mäkkú časť nosa a uzavrite nosné dierky. Bežným spôsobom sa nadýchnite a obopnite celé ústa postihnutého. Vdychujte plynule do úst po dobu asi jednej sekundy, súčasne sledujte, či sa hrudník dvíha. V takom prípade je váš umelý vdych účinný. Znovu sa normálne nadýchnite a umelý vdych zopakujte. Po dvoch umelých vdýchnutiach pokračujte v masáži srdca v pomere 30:2.

 

Okamžite po prinesení AED:

1, zapnite AED a pripojte defibrilačné elektródy

2, nalepte defibrilačné elektródy na odhalený hrudník

3, analýza srdcového rytmu  -  zaistite, aby sa postihnutého nikto nedotýkal

4, stlačte „VÝBOJ“ urobte na základe pokynu AED

5, pokračujte  podľa hlasovej nápovedy – pokračujte v KPR,  v pomere 30:2

 

 

Pokračujte v KPR

Neprerušujte resuscitáciu – oživovanie pokiaľ nepríde záchranná služba, alebo sa postihnutý nezačne prebúdzať, hýbať, otvárať oči.

 

Príznaky obnovenia srdcovej činnosti:

 

prebúdzanie sa,

spontánny pohyb,

otváranie očí,

normálne dýchanie.

 

Postihnutý normálne dýcha – otočte ho na bok do stabilizovanej polohy

Nepretržite kontrolujte stav postihnutého a buďte pripravení  znova zahájiť KPR, pokiaľ by sa stav postihnutého zhoršil.

 

 

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*