05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

ZÁKLADNÁ ( LAICKÁ) NEODKLADNÁ

 

RESUSCITÁCIA U DETÍ

 

 

 

Praktický postup pri resuscitácií u detí

 

 

VEDOMIE

Skontrolujte , či dieťa reaguje

 

Dieťa stimulujte a hlasno sa ho pýtajte: „si v poriadku?“

Pokiaľ dieťa odpovedá, reaguje plačom alebo pohybom.

Nechajte dieťa v polohe, v ktorej ste ho našli. Zavolajte pomoc. Skontrolujte jeho stav  nepretržite do príchodu záchrannej služby.

 

Pokiaľ dieťa neodpovedá.

Zavolajte hlasno o pomoc. Opatrne ho otočte na chrbát do vodorovnej polohy.

 

DÝCHANIE

Spriechodnite  dýchacie cesty

 

Záklonom hlavy a vyťahovaním brady smerom hore.

Pohľadom - pozorujeme dvíhanie hrudníka

Sluchom - počúvajte dýchanie u nosa a úst

Vnímaním - vnímajte vydychovaný prúd vzduchu na svojej tvári

 

Pokiaľ máte pochybnosti, či dieťa dýcha normálne, postupujte ako keby nedýchalo.

Opatrne odstráňte zjavné prekážky v dýchacích cestách.

 

Na úvod  pri zahájení KPR u detí predveďte -  5 úvodných vdychov.

Pri vdýchnutí sledujte reakcie dieťaťa v podobe kašľa alebo dávenia.

 

Dýchanie z úst do úst  u detí do 1 roka života.

U detí do 1 roka sa hlava udržiava v neutrálnej polohe a vyťahuje sa hlava smerom hore. Nadýchnite sa a prikryte ústa a nos dieťaťa svojimi ústami a pevne ho pritisnite. Vdychujte rovnomerne do úst a nosa dieťaťa po dobu približne 1 sekundy, aby sa hrudník viditeľne dvíhal. Znovu sa nadýchnite a celý postup zopakujte, aby bolo prevedené celkom 5 vdychov.

 

Dýchanie z úst do úst  u detí nad 1 rok života.

Urobte záklon hlavy a vyťahujte bradu smerom hore. Palcom  a ukazovákom vašej ruky položenej na čelo stlačte mäkkú časť nosa a uzavrite nosné dierky. Ponechajte ústa dieťaťa pootvorené, ale stále vyťahujte bradu smerom hore. Nadýchnite sa  a pritisnite svoje  ústa na pery dieťaťa. Vdychujte do úst  dieťaťa rovnomerne po dobu 1 sekundy, sledujte či sa hrudník dvíha. Celý postup opakujte, aby bolo prevedené 5 vdychov. Účinné umelé vdychy vyvolávajú pohyb hrudnej steny, ktorý je podobný bežnému dýchaniu.

 

ČINNOSŤ SRDCA

Zhodnoťte stav krvného obehu max. do 10 sekúnd.

Sledujte známky života to znamená akýkoľvek pohyb, kašeľ alebo normálne dýchanie. Vyšetrovanie  tepu je nespoľahlivé. Nikdy sa podľa toho ako laik neriaďťe.

Pokiaľ nie sú známky života prítomné je potrebné zahájiť masáž srdca.

 

Zahájte masáž srdca. Striedajte stláčanie hrudníka a umelé vdychy v pomere 15 stlačení hrudníka a 2 umelé vdychy. / 15:2/

 

Masáž srdca u detí do 1. roku života

Kompresia hrudníka  - je potrebné stláčať hrudnú kosť  špičkami obidvoch prstov. Položte palce prstov  plocho vedľa seba a na dolnú polovicu hrudnej kosti dieťaťa, tak aby špičky prstov smerovali k hlave dieťaťa. Roztiahnite ostatné prsty a chyťte si spodnú časť hrudníka do obidvoch  rúk. Prsty majú podopierať chrbát dieťaťa. Stláčajte hrudník do hĺbky aspoň  1/3  predo zadného priemeru hrudníka  alebo 4cm.

 

Masáž srdca u detí nad 1. rok života

Položte koniec dlane  jednej ruky na stred hrudníka. Zdvihnite prsty, čím nebudete tlačiť na rebrá dieťaťa. Nakloňte sa nad hrudník dieťaťa, vystrite  hornú končatinu v lakti a stláčajte hrudnú kosť do hĺbky aspoň 1/3 predo zadného priemeru hrudníka alebo 5cm.

 

Okamžite po prinesení AED:

1, zapnite AED a vo veku 1 – 8 rokov použite detské defibrilačné elektródy.

2, nalepte defibrilačné elektródy na odhalený hrudník

3, analýza srdcového rytmu  -  zaistite, aby sa postihnutého nikto nedotýkal

4, stlačte „VÝBOJ“ urobte na základe pokynu AED

5, pokračujte  podľa hlasovej nápovede – pokračujte v KPR,  v pomere 30:2

 

 Neprerušujte resuscitáciu  pokiaľ:

- Nezačne javiť známky života

- Nedorazí na miesto  záchranná služba

- Nie ste vyčerpaný

 

Ak dieťa javí známky života  a spontánne dýcha je dôležité ho uložiť na bok do stabilizovanej polohy.

Dieťa v bezvedomí s priechodnými dýchacími cestami a normálnym dýchaním, by malo byť uložené na bok do stabilizovanej polohy. Existuje niekoľko polôh a všetky majú za cieľ zabrániť obštrukcií dýchacích ciest a znížiť pravdepodobnosť aspirácie tekutín ako sú: sliny, sekréty, zvratky a pod.

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*