23. October 2021,
meniny má Alojzia.Stanice ZZS RZPZZS RZP Bidovce

ZZS RZP Budimír

ZZS RZP Čaňa

ZZS RZP Gelnica

ZZS RZP Hanuš. nad Topľou

ZZS RZP Hranovnica

ZZS RZP Hriadky

ZZS RZP Košice Krásna

ZZS RZP Košice Juh 1

ZZS RZP Košice Juh 2

ZZS RZP Košice Sever 2

ZZS RZP Košice Staré Mesto 2

ZZS RZP Košice Šaca

ZZS RZP Margecany

ZZS RZP Medzev

ZZS RZP Michalovce

ZZS RZP Nálepkovo

ZZS RZP Nový Smokovec

ZZS RZP Veľké Ráškovce

ZZS RZP Poprad 3

ZZS RZP Prešov 3

ZZS RZP Prešov 4

ZZS RZP Prešov 5

ZZS RZP Slovenské N. Mesto

ZZS RZP Smolník

ZZS RZP Spisšké Vlachy

ZZS RZP Svit

ZZS RZP Široké

ZZS RZP Trebišov 2

ZZS RZP Vranov nad Topľou 2

ZZS RZP Martin 2

ZZS RZPS Vranov nad Topľou 3

ZZS RZPS Prešov 6

ZZS RZPS Prešov 7

ZZS RZPS Poprad 4

ZZS RZPS Poprad 5

ZZS RZPS Michalovce 3

ZZS RZPS Martin 3

ZZS RZPS Kráľovský Chlmec 2

ZZS RZPS Šaca 2

ZZS RZPS Košice – Sever 3

ZZS RZPS Košice – Nad Jazerom

ZZS RZPS Košice – Juh 3MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

STANICA ZZS RZP SPIŠSKÉ VLACHY

                                                                       
Názov zariadenia:  Záchranná služba Košice                                                  
 
Adresa zariadenia: Rastislavova 43, 041 91, Košice
 
Orientácia stanice: Centrum mesta Sp. Vlachy
 
Číslo telefónu, e-mail:
Tel.: 053/442218, e-mail: svlachy@kezachranka.sk
 
Adresa pracoviska: SNP 35, 053 61, Spišské Vlachy
 
Vedúci stanice: Juraj Kollár

Mapa umiestnenia stanice:

 


Zväčšiť mapu

 
  
 
  Na základe úspešného výberového konania MZ SR bola Záchrannej službe Košice pridelená licencia na prevádzkovanie ambulancie Záchrannej zdravotnej služby RZP Spišské Vlachy. Daná stanica RZP bola oficiálne otvorená dňa 09.11.2009 približne 3 týždne pred stanoveným termínom a spĺňa najnovšie požiadavky na prevádzku pozemnej Záchrannej Služby, Vestník MZ SR zo dňa 20.marca 2009.
 
  Zdravotnícka záchranná služba rýchlej zdravotníckej služby / ďalej len ZZS RZP / je zdravotnícke zariadenie, ktorého náplňou činnosti je:
1)kvalifikovaný príjem a vyhodnotenie požiadaviek pre zásah ZZS RZP, organizovanie a poskytovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti v zmysle zákona o záchrannej zdravotnej službe, príslušných vyhlášok MZ SR a zásad urgentnej medicíny pomocou pozemnej techniky a transport pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia.
2)spolupráca pri organizovaní a poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a záchrany v rámci Integrovaného záchranného systému.
3) medzi nemocničné eventuálne medzinárodné transporty pacientov vyžadujúcich pozemný transport.
 
  Pri svojej činnosti je stanica ZZS RZP Spišské Vlachy riadená Krajským strediskom IZS a príslušnými krajskými zdravotnými operačnými strediskami. Túto činnosť realizuje na základe platnej licencie vydanej MZ SR. Posádka strediska RZP Spišské Vlachy vyráža na zásah do 1 minúty po výzve, ktorú prijíma od KOS SR (Krajské operačné Stredisko Slovenskej Republiky).
 
 
DRUH ČINNOSTÍ:
1) PRIMÁRNE ZÁSAHY – vykonávané za účelom poskytnutia neodkladnej pred nemocničnej starostlivosti buď samostatne alebo v spolupráci s inými záchrannými organizáciami, zložkami IZS, a zabezpečenia transportu postihnutého z terénu k primárnemu nemocničnému ošetreniu, pričom RZS v zmysle záchranného reťazca realizuje zabezpečený transport pacienta.
2) SEKUNDÁRNE - MEDZINEMOCNIČNÉ PREVOZY PACIENTOV – vykonávajú sa za účelom šetrnosti a rýchlosti transportu kriticky chorých pacientov medzi nemocničnými zariadeniami a do špecializovaných centier. / urgentný, akútny, plánovaný transport /. 
3) REPATRIÁCIE A MEDZIŠTÁTNE PREVOZY – sú sekundárne transporty pacientov do a zo zahraničia.
4) INÉ – propagačné, kultúrne, športové, spoločenské udalosti a nácviky likvidácie mimoriadnych udalostí.
 
POSOBNOSŤ STANICE RZP SP.VLACHY:
  Najčastejšie poskytovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti je v spádovej oblasti Krompách ( 25 000 obyvateľov), Spišskej Novej Vsi (130 000 obyv.), a taktiež zasahuje v Prešovskom kraji. Najbližšie zdravotnícke zariadenia: Nemocnica Krompachy, NsP Spišská Nová Ves, NsP Levoča.
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Personál stanice ZZS RZP :
Zdravotnícky personál je tvorený z 9. zdravotníckych záchranárov s ukončeným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Zdravotnícki záchranári sú povinní absolvovať ročné preskúšavania, školenia, výukový tréning špecializovaný na náplň urgentnej medicíny.
Záchranný tím:
Službukonajúci zdravotnícky záchranár (vodič RZP)
Službukonajúci zdravotnícky záchranár, zdravotná sestra
 
PREVÁDZKA STANICE
Stanica ZZS – RZP Sp.Vlachy je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou, denná služba 7:00-19:00, nočná služba 19:00-7:00.
Posádky v službe sa striedajú po 12 hodinách, najskôr po príchode novej zmeny. Služba sa odovzdáva ústne a písomným hlásením.
 
PRIESTORY
 
Pohľad na budovu stanice                                             Spoločenská miestnosť, kuchyňa          Pracovňa, oddychová miestnosť
 
         
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*