23. October 2021,
meniny má Alojzia.Podujatie a MH KZHistória - Štatút

Základné informácie - Organizátori podujatia

Program podujatia

Miesto konania podujatia

Udeľovanie kreditov

Registrácia

Zoznam registrovaných účastníkov na podujatí

Galéria

Verejná zbierka na Automatické externé defibrilátoryMH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Základné informácie 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR PODUJATIA MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2018

 

 

RIADITEĽ PODUJATIA - MUDr. Ľubica BAJEROVSKÁ, MPH
 

GARANT PODUJATIA - MUDr. Peter BELUŠ

 

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR PODUJATIA A RIADITEĽ SÚŤAŽE POSÁDOK ZZS - Mgr. Juraj SÝKORA, MPH, MBA, dipl.z.z.

 

HLAVNÍ ROZHODCOVIA SÚŤAŽE MHKZ - Mgr. Milan VEREŠ, Bc. Marek ŽIFČÁK

 

LOGISTIKA A ZABEZPEČENIE SÚŤAŽNÝCH ÚLOH - Bc. Jozef ONDOČKO, Ing. Michal SEKERÁK

 

REGISTRÁCIA - Mgr. Daniela VEREBOVÁ, Ing. Jana JAŠKOVÁ, Zuzana KOTÍKOVÁ, Ing. Tomáš ČAČO

 

 

ORGANIZAČNÝ TÍM PODUJATIA MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2018

 

MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH, Mgr. Juraj Sýkora, MPH, MBA, Mgr. Milan Vereš, Bc. Marek Žifčák, Mgr. Jozef Koprušák, Mgr. Peter Tlučko, Ing. Michal Sekerák, Bc. Jozef Ondočko, Ing. Matúš Mihálik, Ing. Štefan Kertés, MUDr. Katarína Rábová, MUDr. Slavomír Kállay, MUDr. Mariana Kállayová, Mgr. Martina Dulovičová, Radoslav Cevár, Mgr. Lukáš Jurina, Mgr. Terézia Godálová, Ing. Lucián Kašela, Peter Hamko, MUDr. Peter Makšim, PhDr. Valéria Horóckyová, Bc. Michal Hudák, Bc. Eva Rodáková, Mgr. Ľuboš Výrostko, Bc. Ľubomír Ignác, Bc. Viktória Fedorová, Mgr. Ľubica Lukáčová, Ing. Peter Korcsmáros, MUDr. Anna Molnárová, Dominika Zmeková, Bc. Vladimír Kudla, Marián Sabol, Ing. Jana Jašková, Mgr. Daniela Verebová, Zuzana Kotíková, Bc. Kristína Cienka, Róbert Karen, Ing. Tomáš Čačo, Bc. Milan Bednár, Peter Buc.

 

ČOSI Z HISTÓRIE

 

História podujatia MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY má počiatok od roku 2010. Zakladateľmi súťaže boli Juraj Sýkora a Milan Vereš, neskôr od roku 2012 odbornou gesciou a k zveľadeniu súťaže prispela Ľubica Bajerovská. V súčasnosti sa o súťaž stará široký, zanietený a profesionálny tím skúsených lekárov a záchranárov, ktorý rok čo rok prinášajú nové vedomosti, skúsenosti a poznatky venované svojím kolegom.   

 

Súťaženie záchranárov má dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti má kvalitnú materiálnu a technickú podporu a najmä vysokú profesionálnu úroveň. Pre záchranárov má účasť na takýchto vzdelavacích záchranárskych súťažiach pozitívny vplyv na ich ďalší profesionálny rast a edukačný rozvoj.

Záchranárska obec má záujem a musí sa naďalej aktívne vzdelávať, podporovať uvedené aktivity a motivovať záchranárov v podávaní čo najlepších výkonov ako v súťažiach, tak aj v skutočnom živote. 

 

Z každého regionálneho kola majú možnosť postupu tri najúspešnejšie umiestnené posádky do finálového kola, ktoré budú súčasťou finále súťaže uskutočnenej na sklonku aktuálneho kalendárneho roka. Najúspešnejších päť regionálnych posádok má zároveň nárok reprezentovať ZS Košice na vybraných medzinárodných a národných záchranárskych súťažiach. Podrobnejšie samotné pravidlá opisuje "Štatút" sútaže.

  •  súťaže sa zúčastňujú dvojčlenné posádky RZP z regiónov Záchrannej služby Košice
  •  víťazi sa stretávajú v záverečnom finálnom kole na konci kalendárneho roka a získavajú putovný pohár

V súčasnosti je MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY koncipovaná ako súťaž záchranárov pri riešení odborných úloh zameraných na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom súťažných disciplín je preveriť teoretické znalosti, praktické zručnosti zdravotníckych záchranárov počas simulovaných zásahov v sťažených podmienkach, ako napríklad nedostatok relevantných informácií, náročný terén, činnosť v tme alebo práca pod tlakom času, ako aj skvalitniť sústavné vzdelávanie záchranárov.

 

Podujatie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY je už dnes charakterizované ako naše vrcholné spoločensko -  odborné, kultúrne podujanie, ktoré už historicky prebieha formou internej súťaže našich profesionálnych posádok Záchrannej služby Košice.

 

INFORMÁCIA O POPLATKOCH

 

Vzdelávacia aktivita má interný charakter s účasťou pozvaných hostí a partnerov z odbornej obce a poskytovateľov ZZS. Je hradená z finančných zdrojov ZS Košice, pre zamestnanca ZS Košice a pre pozvaných hostí je bez poplatku. 

MH KZ 2017

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*