29. September 2020,
meniny má Michal, Michaela.KontaktAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE

štátna príspevková organizácia

Rastislavova 43, 041 91 Košice

 

image

 
IČO: 00606731                                                                                
DIČ: 2021141980
 
Bankový účet pre ZS Košice:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 000000-7000289408 / 8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0028 9408
 
Bankový účet pre kurzy prvej pomoci:
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0033 4141
BIC:SPSRSKBA
 
Dôležité telefónne čísla: 
Odborný zástupca - Hlavný lekár: 0903 703 230, hl@kezachranka.sk
Hlavný zdravotnícky záchranár: 0948 893 187, hzz@kezachranka.sk
Hlavný tréner: 0940 641 345, nagy@kezachranka.sk
Zodpovedná osoba (GDPR - ochrana osobných údajov): 0907925060,  gdpr@kezachranka.sk
Komerčné služby: 0903 625 432, asistencia@kezachranka.sk
 
Sekretariát riaditeľa: +421 (55) 6814 301, 0911 625 029, Fax: +421 (55) 6814 480
 
telefón: +421  (55) 6814 - klapka č. ... , mobil.                     
 
sekretariát - asistent riaditeľa, spr. registratúry
Jana KNOPOVÁ
301, 0911625029
asistent úseku HL/HZZ  Ing. Zuzana PILÁT SAKSOVÁ 332,0911408158
riaditeľ
Ing. Bystrík MUCHA
300, 0903625607
 
Ing. Katarína BOKŠANSKÁ
0940982930
odborný zástupca - hlavný lekár
MUDr. Ladislav NEUBERT, MPH
302, 0903703230
hlavný zdravotnícky záchranár

Ing. Vladimír HOSA, MPH

331, 0948893187
hlavný tréner

Bc. Miroslav NAGY, dipl. z.z.

0940641345
manažér zdravotníckeho vzdelávania
          Ing. Bc. Marek ŽIFČÁK 466,0911408159
hlavný technik
Ing. Lucian KAŠELA 437,0904604370
hlavný ekonóm   Ing. Mária KORÁNOVÁ,MPH 393,0903625540
manažér pre VO
 
445,0911408156
manažér prevádzky           Ing. Peter DEČO 343,0948248941
            Bc. Vladimír KUDLA 0911408153
regionálny vedúci lekár Košice a okolie MUDr. Katarína RÁBOVÁ 0914391226 rvl-kosice@kezachranka.sk
regionálny vedúci lekár Prešov a okolie MUDr. Radovan DŽUPIN 0911634510 rvl-presov@kezachranka.sk
regionálny vedúci lekár Michalovce a okolie MUDr. Peter MAKŠIM 0914345104 rvl-michalovce@kezachrank.sk
regionálny vedúci lekár Spiš a okolie    0910914646 rvl-spis@kezachranka.sk
regionálny vedúci lekár Poprad a okolie  MUDr. Slavomír KALLAY  0914345102 rvl-poprad@kezachranka.sk
lekár pre VA
MUDr. Eva HAVLÍKOVÁ, PhD.
0940627477
lvzdelavanie@kezachranka.sk
regionálny vedúci staníc Košice
Ing. Michal SEKERÁK
307,0903625067
regionálny vedúci staníc Prešov
Ing. Martin ŠAFRANKO
306,0903625283
regionálny vedúci staníc Michalovce
Mgr. Peter TLUČKO, dipl.z.z.
0948904564
regionálny vedúci staníc Trebišov
  Mgr. Viktória WEISEROVÁ  0903625053
regionálny vedúci staníc Košice okolie Mgr. Peter PAVUK  311, 0914345259
regionálny vedúci staníc Poprad a okolie Mgr. Bc. Jozef KOPRUŠÁK  0914345084
zast. reg. ved. staníc Poprad a okolie Ondrej MARCINEK  0940627479
odborný referent pre VO
Mgr. Jana DEMETEROVÁ
444, 0911 408 160
manažér liečiv
Hilda HAMINDOVÁ
350,0903625037
supervízor skladu liečiv a ŠZM
 Bc. Kristína CIENKA
351,0911408164
manažér pre koordináciu zdrav. vzdelávania
Ing. Bc. Marek ŽIFČÁK
0911408159
metrológ, logistik ŠZM
       Peter HAMKO
405,0903625187
logistik MTZ
Marián SABOL
440,0903600691
manažér IT
Bc. Milan BEDNÁR
402, 0914345258
informatik Bc. Tomáš TOMČÍK 346,0911408148
manažér ľudských zdrojov Ing. Lívia ŠOGOROVÁ 400,0914345257
revízny a vzťahový špecialista ZP
Gizela SABOVÁ
412, 0914345287
správca budov a objektov
Karol KYDON
407,0914345105
komerčné akcie
Ing. Michal BORZA
347,0903625432
manažér kurzov prvej pomoci  Bc. Miroslav NAGY, dipl.z.z.  0940641345
manažér oddelenia kontroly
Ing. Štefan KERTÉS
312, 0911408161
manažér oddelenia kontroly
Ing. Štefan KERTÉS
312, 0911408161
referent kontroly
Ing. Oliver KOŘÍNEK
312, 0940 627 474
útvar krízového riadenia a hospod. mobilizácie
Ing. Michal BORZA
347, 0911408163
manažér administrácie vzdelávania
Bc. Peter SEDLÁČEK
0948904557
odborný referent pre ľudské zdroje    408, 0914345612
manažér ekonomiky a účtovníctva   409,0911408171
manažér mzdovej učtárne Mária IĽKOVÁ 410,0911408168
manažér správy majetku a účtovníctva
Ing. Ľudmila KOLESÁROVÁ
418,0911408167
referent účtovníctva
Ing. Gabriela MAJLÁTHOVÁ
443
odborný referent pre zdravotné poisťovne
Viera VARGOVÁ
470,0914345270
manažér technického zabezpečenia   Ing. Miroslav JUHÁS 403, 0911408151
vedúci dielne
Roman UCHÁĽ
0914391458
 
Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára:

 


Meno / Priezvisko : 
Váš e-mail : 
Váš telefón : 
Odkaz / Požiadavka : 
 
6993
Kontrolný kód:

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
 

© Košická Záchranka 2016
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*