23. October 2021,
meniny má Alojzia.Podujatie a MH KZHistória - Štatút

Základné informácie - Organizátori podujatia

Program podujatia

Miesto konania podujatia

Udeľovanie kreditov

Registrácia

Zoznam registrovaných účastníkov na podujatí

Galéria

Verejná zbierka na Automatické externé defibrilátoryMH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

AKO TO DOPADLO?

Verejná zbierka na - AUTOMATIZOVANÉ EXTERNÉ DEFIBRILÁTORY

 

"MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE"

 

 

Dopadlo to ÚSPEŠNE!

Záchrannej služby Košice realizovala projekt pod názvom "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" spoločne s Maratónskym klubom MMM Košice a Edumed n.o.. Projekt stále ďalej žije a je zameraný na verejnej dostupnosti AED v miestach s väčším výskytom osôb a v pôsobnosti ZS Košice v prvom slede sme začali v meste Košice.
VEREJNÁ ZBIERKA NA AED "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" prebehla v minulom roku 2017 počas podujatia MMM 2017 a jeho sprievodných programových dňoch. Zbierka má symboliku hlavne v maratóne, pretože aj uloženie a vybratie bodu pre použitie AED (telefónna búdka pri Urbanovej veži) úzko súvisí s maratónskou myšlienkou, miesto je vybrané v poslednom kilometri pred cieľom maratónu v dobehu už vyčerpaných bežcov.
Rok trvalo kým sme našli vhodné miesto umiestnenia, odsúhlasené pamiatkarmi, Mestom Košice a inými zainteresovanými inštitúciami.
Myšlienka dozrela konečne k realizácií a verejný defibrilátor nájde svoje miesto na starých dnes už nevyužitých telefónnych búdkach, ktoré boli inštalované na hlavnej ulici v Košiciach v 90 rokoch. Dnes majú funkciu už len súkromných reklamných plôch. Sme veľmi šťastní, že sme na konci a prvú z troch búdok s inštaláciou AED môžeme slávnostné odovzdať. Odovzdanie AED prístroja sa uskutočnilo 5.10.2018 o 19.00 hod. na hlavnej ulici pri Urbanovej  a môže konečne slúžiť ľuďom.

 

A prečo to celé?

S rozvojom rýchle žijúcej spoločnosti, rastúcim stupňom stresu a nezdravým spôsobom života sa rapídne zvyšuje počet ľudí trpiacich tzv. civilizačnými ochoreniami, ako sú napr. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka či obezita. Tieto rizikové faktory majú výrazný vplyv na výskyt srdcovocievnych ochorení. V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca – fibrilácie komôr srdca, na podklade akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu zomrie v Slovenskej republike odhadom 5 tisíc ľudí ročne, čo je asi 15 úmrtí denne. Komorová fibrilácia je stav náhleho zastavenia obehu, ktorý bez jedinej účinnej liečby – včasnej elektrickej defibrilácie pomocou prístroja a poskytovania neodkladnej resuscitácie vedie vždy k náhlemu úmrtiu.

Moderné spoločnosti a organizácie dnes bežne pracujú s riadením rizík. Významnou skupinou rizík sú však aj situácie spojené s ochranou života a zdravia. Košická Záchranka ako najstaršia Záchranná Služba na Slovensku s bohatou tradíciou sa výraznou mierou angažuje a v tejto oblasti.

Účelom verejnej zbierky je program verejnej dostupnosti Automatizovaných Externých Defibrilátorov (AED) a ich aktívna implementácia na strategických  priestranstvách a miestach s väčším výskytom osôb v meste Košice.

Projekt okrem organizácie verejnej zbierky zahŕňa aj realizáciu osvety a edukácie významu prvej pomoci, prezentácie neodkladnej resuscitácie detí a dospelých, ako aj systém technického zabezpečenia a údržby verejne dostupných AED.

 

Ďakujeme všetkým tým, ktorý hoci malým pričinením pomohli realizovať túto krásnu humánnu myšlienku.

 

 

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*