23. October 2021,
meniny má Alojzia.Podujatie a MH KZHistória - Štatút

Základné informácie - Organizátori podujatia

Program podujatia

Program a inštrukcie k súťaži posádok RZP

Výsledky posádok RZP MHKZ

Miesto konania podujatia

Udeľovanie kreditov

Registrácia

Zoznam registrovaných účastníkov na podujatí

Galéria

Verejná zbierka na Automatické externé defibrilátoryMH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Program a inštrukcie k súťaži posádok RZP

 

Súťaž posádok RZP MHKZ - pokyny k súťažným úlohám

 

Všetky posádky postupujú pri plnení úloh v rozsahu kompetencií zdravotníckeho záchranára (vyhláška MZ SR 334/2010 Z.z.).

 

Posádky RZP postupujú pri plnení odborných úloh tak, ako pri reálnom zásahu.

Dĺžka plnenia úlohy, ktorá bude známa pri rozdaní zadania úlohy je maximálna doba plnenia úlohy.

Rozhodcom na úlohe budete upozornení 2 minúty pred uplynutím časového limitu na úlohu. V okamihu uplynutia časového limitu opúšťate miesto úlohy.

Hodnotí sa kladnými bodmi, platí zásada čím viac bodov, tým lepší výsledok. Počet získaných bodov rozhodcovia po splnení úloh nezverejňujú. Ak pri zadaní úlohy nedostanete fyziologické hodnoty pacienta (TK, P, SaO2 …), povie vám ich rozhodca úlohy pri vyšetrení pacienta na konkrétny otázku.

Hodnoty budú poskytnuté rozhodcom, avšak najskôr musí byť vykonaný zjavný pokus získať ich od pacienta. Zisťovať hodnoty životných funkcií bez vyšetrenia pacienta je neprípustné!

 

Povinné ustrojenie pre súťažiacich a rozhodcov ZS Košice - pracovná uniforma podľa Smernice č.11.

 

Vybavenie a materiál: Na každej súťažnej úlohe bude k dispozícii špeciálny zdravotnícky materiál a prístrojové vybavenie, ktoré budete potrebovať k plneniu súťažných úloh.

 

Súťažné úlohy a rozhodcovský tím posádok RZP MHKZ

 


Súťažné posádky RZP MHKZ 2018 

 


Mapa stanovíšť jednotlivých súťažných úloh MHKZ

 

 

Časy štartov súťažných posádok MHKZ

 

 

Personálne obsadenie organizátorov súťaže MHKZ

 

MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH, Mgr. Juraj Sýkora, MPH, MBA, Mgr. Milan Vereš, Bc. Marek Žifčák, Mgr. Jozef Koprušák, Mgr. Peter Tlučko, Ing. Michal Sekerák, Bc. Jozef Ondočko, Ing. Matúš Mihálik, Ing. Štefan Kertés, MUDr. Katarína Rábová, MUDr. Slavomír Kállay, MUDr. Mariana Kállayová, Mgr. Martina Dulovičová, Radoslav Cevár, Mgr. Lukáš Jurina, Mgr. Terézia Godálová, Ing. Lucián Kašela, Peter Hamko, MUDr. Peter Makšim, PhDr. Valéria Horóckyová, Bc. Michal Hudák, Bc. Eva Rodáková, Mgr. Ľuboš Výrostko, Bc. Ľubomír Ignác, Bc. Viktória Fedorová, Mgr. Ľubica Lukáčová, Ing. Peter Korcsmáros, MUDr. Anna Molnárová, Dominika Zmeková, Bc. Vladimír Kudla, Marián Sabol, Ing. Jana Jašková, Mgr. Daniela Verebová, Zuzana Kotíková, Bc. Kristína Cienka, Róbert Karen, Ing. Tomáš Čačo, Bc. Milan Bednár, Peter Buc.

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*