24. June 2021,
meniny má Ján.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe ZS KE
20.05.2021

Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, Košice

ako správca majetku štátu odpredáva prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe ZS KE:

 

Šatníkové skrine - plechové (súčasný stav zodpovedá veku a opotrebeniu)

 

V prípade Vášho záujmu a bližšie informácie o predmet kúpy nás kontaktujte na tel. č.:

Ing. Dušan Tomčík - 0940 986 857

Karol Kydon – 0914 345 105

resp. písomný záujem zašlite na adresu sídla organizácie Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice.

 

Platnosť tohto oznamu je 10 dní odo dňa oznámenia t. j. do 31.5.2021

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*