25. May 2016,
meniny má Urban.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Profil verejného obstarávateľa

Taktické cvičenia NHPO

Interné súťaže a cvičenia

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia NEO

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov

 Vitajte na stránke ZÁCHRANNEJ SLUŽBY KOŠICE "KOŠICKEJ ZÁCHRANKY" 

 

 

 "Náš Čas - Pre Váš Život"

Záchranná služba Košice

je štátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností.
Vznikla 1.1.1991 v súvislosti s delimitáciou KÚNZ vydaním Zriaďovacej listiny MZ SR podľa zákona SNR č.174/1989 Zb., zákona SNR č.518/1990 Zb. sa ZS Košice stala samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 1.1.1992 sa mení na príspevkovú organizáciu na dobu neurčitú.
Za vznik a prvý rozvoj možno považovať deň 1.2.1952 vtedy pod názvom Záchrannej dopravnej služby KÚNZ-u.
 
  Predmetom činnosti Záchrannej služby Košice je zabezpečenie špecializovaných činností pre zvládnutie stavov ohrozujúcich život na mieste ich vzniku a transport pacientov do zd
ravotníckeho zariadenia až do prijatia na klinické pracovisko.
Záchranná služba Košice poskytuje nepretržite neodkladnú a urgentnú prednemocničnú starostlivosť na území mesta Košice, Košice-vidiek a dnes už aj Košického kraja na základe tiesňového volania na telefónne čísla "155" a "112".
 
  Okrem tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné  prevozy a transporty pacientov, novorodencov v rámci celého Slovenska a Európy.
  Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, na lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk. Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, prednášatelia na kongresoch, inštruktori prvej pomoci, úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží.
  Naši lekári, zdravotnícki záchranári, sestry a vodiči ambulancií ZZS na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných, kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb. Poskytujeme kurzy prvej pomoci v rozsahu laickej, zdravotníckej a lekárskej prvej pomoci.

Mgr. Ján Šteso, MPH

riaditeľ

ZS Košice

 

Záchranná služba Košice je súčasťou základných zložiek Integrovaného záchranného systému.

Mapa pôsobnosti "Košickej záchranky" s výsledkami I.,II. a III. kola (32 RZP,15 RLP)

(klikni pre zväčšenie)

ZZS RLP a RZP

 

© Košická Záchranka 2015
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*